Home layer
12
Home layer
Home 1

Các khóa học kỹ năng làm việc - Lịch sự kiện

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Có đến 90% các doanh nghiệp vừa và nhỏ thất bại sau 2 – 5 năm hoạt động. Vì vậy, PCG Vietnam đồng hành tư vấn các vấn đề Nghiên Cứu Thị Trường, xây dựng Bộ Máy Nhân Sự, xây dựng Chiến Lược Tiếp Thị – Kinh Doanh, … giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tồn tại bền vững trên thị trường đầy biến động tại Việt Nam.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Với nguồn lực nhân sự hạn chế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường mất nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng do nhân sự không đủ sức thực hiện. Vì vậy, PCG Vietnam đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thương lượng các hợp đồng kinh doanh, giúp tăng nguồn thu nhập cho các doanh nghiệp với chi phí hợp lý.

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ

Sự biến động về ngành về nghề chưa bao giờ thay đổi nhanh chóng như hiện tại và sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa chỉ trong vòng 5 năm đến. Việc phát triển khả năng cạnh tranh của các nhân sự thông qua các chương trình phát triển kỹ năng, sẽ giúp cho các doanh nghiệp mong muốn tồn tại lâu dài trên thị trường.

KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

Trong bối cảnh kinh tế nội địa đang hội nhập nhanh chóng, các tiêu chuẩn làm việc của các doanh nghiệp đang chịu sức ép cần phải CHUYÊN NGHIỆP HÓA để cạnh tranh với các doanh  nghiệp nước ngoài. Các nhân sự trong nước cần có những Kỹ Năng Làm Việc Chuyên Nghiệp, có lợi thế cạnh tranh với nhân sự quốc tế tốt hơn.

CHUYÊN MỤC CLB KỸ NĂNG - KTS